Ämnen / Standardsidor

Vanliga sidor kallas i nopCommerce för ämnen. Du hittar dem under Innehållshantering – Ämnen. Det finns ett antal olika standardsidor i systemet. De får ej tas bort och deras systemnamn får ej ändras.

Dessa sidor är:

AboutUs – Om oss
CheckoutAsGuestOrRegister – Informationsrutan för att gå till registrerasida
ConditionsOfUse – Används oftast som köpvillkor
ContactUs – Kontakta oss
ForumWelcomMessage – Startsida för forum
HomePageText – Startsida
LoginRegistrationInfo – Information på inloggningssidan
PrivacyInfo – Används oftast som användarvillkor
Register – Registreringssidan
RegistrationNotAllowed – Registrering tillåts ej
ShippingInfo – Används oftast för leveransvillkor

Det går även att skapa nya huvud- och undersidor. Dessa kallas då:

HeaderMenuExempel1
HeaderMenuExempel1|SubPage1Exempel2