Hantera relaterade produkter

När du vill visa en kund andra produkter (tillbehör, andra produkter i en serie) inne på en produkt använder du funktionen relaterade produkter. Den här filmen visar hur du knyter en relaterad produkt till en produkt. För att kunna relatera en produkt behöver du först skapa produkten som ska relateras.