Android 5.0

Lägg till e-postkonto i din Android 5.0 med ActiveSync

Klicka på första bilden för att starta guiden som leder dig genom installationen av ditt e-postkonto i din Android!

(Inne i guiden går du vidare till nästa steg genom att klicka på den högra sidan av bilden.)

Problem med din e-post? Testa våra 3 steg nedan

1. Starta om din Android
En omstart löser ofta problemet!

2. Kontrollera inställningarna
Hjälper inte en omstart, gå in i egenskaperna för e-postkontot och kontrollera inställningarna.

3. Ominstallera e-postkontot
Om problemen ändå kvarstår så kan det hjälpa att avinstallera e-postkontot och installera det på nytt.

Generella e-postinställningar

Serverinformation

POP3 – pop1.vikab.com
IMAP – imap1.vikab.com
SMTP – smtp1.vikab.com

Inkommande server POP

pop1.vikab.com

Ange serverport 995
SSL ska användas
Servern kräver autentisering (användarnamnet är din e-postadress).

Inkommande server IMAP

imap1.vikab.com

Ange serverport 993
SSL ska användas
Servern kräver autentisering (användarnamnet är din e-postadress).

Utgående server

smtp1.vikab.com

Ange serverport 465
SSL ska användas
Servern kräver autentisering (användarnamnet är din e-postadress).