Bilduppladdning i Vikaris 4

Med hjälp av bilduppladdning skalas bilderna om till en stor och en liten bild. Den stora bilden heter ”stor_” framför filnamnet och den lilla heter ”liten_”. Storlekarna på stor respektive liten bild bestämmer du själv i textrutorna. Bilderna kommer att behålla sina proportioner men skalas om så att största måttet motsvarar det mått du valt.

Du kan också göra följande val:

  • Öka skärpan på bilderna du laddar upp. Prova dig fram till det som är bäst för just dina bilder.
  • Skapa sidtillägg av bilderna du laddar upp. Alla stora bilder kommer automatiskt att läggas upp som sidtillägg om du väljer det här alternativet. Sidtilläggen kan du redigera i efterhand via Redigera sidtillägg.
  • Skapa miniatyr av bilderna du laddar upp innebär att du kan välja om du vill att det ska skapas miniatyrer av bilderna du laddar upp eller ej.
  • Beskär de små bilderna till kvadratiskt format. Det kan vara till hjälp när du vill lägga flera små klickbara bilder bredvid varandra.