Ladda upp galleribilder i Vikaris 4

Obs!

Tänk på att ge bilderna bra namn innan du laddar upp dem till Vikaris – det går inte att byta namn på uppladdade galleribilder i efterhand. Det blir lättare för dig att hitta rätt bland bilderna inne i Vikaris om du har gett dem logiska namn.

Det namn du gett en bild ligger också till grund för bildens s.k. ALT-text och titeltext, som bland annat har betydelse för sökmotorernas indexering av bilden. Därför är det bra om bildnamnet innehåller information om bilden.

En bild på en grävmaskin döper du till exempel lämpligen till grävmaskinens modellbeteckning och ditt företagsnamn (t.ex. ”volvo _ew _160_vikab.jpg”).