Redigera nyhet i Vikaris 4

Du kan gå tillbaka och redigera en nyhet i efterhand och lägga till information, bilder, pdf-er m.m.