Redigeringsverktyg – CSS-klass i Vikaris 4

Här hittar du de fördefinierade stilarna som din hemsidas webbdesigner har ansett stämma överens med utseendet på din hemsida. Det här alternativet använder du bland annat om du vill ha en färgad text eller en ram runt en bild.