Redigeringsverktyg – Infoga sidtillägg i Vikaris 4

Vikarisversion 4.5 – 4.6

Sidtillägg är en funktion som gör det enkelt att visa samma information på flera olika sidor. Informationen hämtas från ett och samma sidtillägg och på så sätt blir det enkelt att uppdatera hemsidan. Funktionen används till exempel för kontaktinformation eller en extra meny som finns med på ett antal olika sidor.

Sidtillägg kallades i Vikarisversion 4.0-4.5 för popupfönster. Att infoga ett sidtillägg (popupfönster) i en sida kom i version 4.5 men kallas då för Sida i sida i objekt-menyn.