Redigeringsverktyg – Slumpa fram en bild i Vikaris 4

Vikarisversion 4.2 – 4.6

Med funktionen Slumpa fram en bild visas olika bilder varje gång du besöker en sida. För att använda funktionen laddar du upp bilder till en särskild mapp, Random, genom att Hantera bilder. När det finns bilder i mappen kan du infoga funktionen på en sida.

Det är bara bilderna i mappen random som det växlar mellan. Det visas alltså en ny bild varje gång du laddar om sidan.