Skapa nytt sidtillägg i Vikaris 4

Hjälpguiden visar hur du skapar ett sidtillägg samt ett par exempel på hur du kan använda det.

Det går att länka till ett sidtillägg (popupfönster) i Vikarisversion 4.0-4.6. Att infoga ett sidtillägg (popupfönster) i en sida kom i version 4.5 men kallas då för Sida i sida i objekt-menyn.