Skapa nyhet i WordPress

Vi använder funktionen Inlägg som nyhetsmodul. Den kan även användas som blogg, gästbok m.m.

Följ guiden för att skapa en nyhet.