Uppdatera temat i WordPress

WordPress är ett redigeringsverktyg som bygger på öppen källkod och som hela tiden utvecklas. Det är väldigt viktigt att ta hand om de uppdateringar som kommer. När en uppdatering finns visas en orange plupp vid Uppdateringar.

Alla de uppdateringar som kommer till systemet berör din hemsida och behöver göras. Titta gärna på hemsidan när du gjort uppdateringen så att allt ser bra ut.

Har du någon fråga om en uppdatering, kontakta oss på support@vikab.com eller 033-272560.

Uppdatera Teman

Av säkerhetsskäl är det viktigt att du uppdaterar ditt tema när det kommer nya versioner.

Följ vår bildguide ”steg för steg” för att uppdatera ditt tema.